En ny analys har publicerat över var Sveriges journalister bor. Resultaten från 2018 visar att totalt av Sveriges journalister så hade de ökade antalet som bodde på Södermalm från 46% till 49%. Antalet journalister som bor på Södermalm har ökat under de senaste åren. Det betyder att nästan hälften av Sveriges journalister har sitt hem på Södermalm, skriver Institutet för Mediestudier.

Text: Jakob Ericsson.